หน้าแรก / R-SCI 101 • เมษายน 26, 2023

ทำความรู้จัก “โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse)” นวัตกรรมตอบโจทย์เกษตร 4.0

โดยทั่วไปแล้วผัดสลัดมีหลายสายพันธุ์มากแต่ที่นิยมปลูกและรับประทานในบ้านเราโดยส่วนมากอยู่ในกลุ่มผักกาดหอม ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lactuca sativa เป็นพืชในวงศ์ Asteraceae มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียและยุโรป ผักในกลุ่มนี้เป็นพืชฤดูเดียว มีระบบรากแก้วที่สามารถเจริญลงไปในดินได้อย่างรวดเร็ว รากแขนงและรากฝอยหนาแน่นในระดับความลึก 30 เซนติเมตร ลำต้นอวบสั้น ช่วงข้อถี่โดยมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ 40 – 50 วัน นับจากเมล็ดงอก

ซึ่งสายพันธุ์ผักกาดหอมที่นิยมปลูกในประเทศไทย นอกจากจะปลูกได้ตลอดปีแล้ว แถมมยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย ซึ่งผัดสลัดที่ปลูกได้ง่าย แถมยังเก็บกินได้เร็ว มีทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่

1. ลีฟ (Leaf) หรือลูสลีฟ (Loose Leaf) หรือลูสเฮด (Loose Head) ไม่มีการห่อหัว ใบหยักเป็นคลื่นหรือย่น

มีสีเขียวอ่อนจนถึงสีแดง เช่น กรีนโอ๊ก เรดโอ๊ก เรดคอรัล เป็นต้น

2. คอส (Cos) หรือ โรเมน (Romaine หรือ Roman) ลำต้นตั้งสูง ใบบางแคบเรียว มีสีเขียวหรือสีแดง เช่น L. sativa var. longifolia

3. บัตเตอร์เฮด (Butterhead) หรือบิบ (Bibb) เป็นพวกห่อหัวเข้าหากันอย่างหลวม ๆ ใบด้านนอกมีสีเขียว

ข้างในสีขาวหรือสีเหลือง เช่น L. sativa var. capitata

4. คริสป์เฮด (Crisphead) หรือไอซ์เบิร์ก (Iceberg) หรือผักกาดหอมห่อ ผักกาดแก้ว ใบห่อเข้าหากัน ใบบางกรอบ และขอบใบหยักไม่เรียบ

รู้จักกับสายพันธุ์ผักและลักษณะโดยทั่วไปกันแล้ว อย่าลืมนำไปทดลองปลูกผักกันนะคะ จะปลูกเพื่อรับประทานเองหรือทำเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ก็ได้เช่นกัน