หน้าแรก / R-SCI 101 • มิถุนายน 1, 2023

ทำไมสินค้าเกษตรอินทรีย์ถึงมีราคาแพงกว่าสินค้าทั่วไป

สินค้าเกษตรอินทรีย์

เคยสงสัยหรือไม่? ทั้งๆที่ผักเหมือนกันแต่ทำไมพอขึ้นว่าเป็นสินค้าออร์แกนิค ผักออร์แกนิด หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองจากออร์แกนิค ถึงมีราคาแพงกว่าทั่วไป วันนี้เรามาไขข้อข้องใจกันดีกว่า

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต่างก็ให้ความสนใจกับการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น อย่างยิ่งกับการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยซึ่งมีมากมายหลากหลายในปัจจุบัน รวมถึงผลผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคทั้งหลายให้ความไว้วางใจ แต่ก็ยังมีคำถาม ข้อสงสัย ติดอันดับยอดนิยมจากผูบริโภคว่า “ทำไมผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์ถึงราคาแพงกว่า ทั่วไป ทั้งๆที่ผลิตตามธรรมชาติ ไม่ต้องมีต้นทุนปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ก็ไม่น่าราคาแพงนะ” หรือพูดงายๆก็คือต้นทุนสำหรับการทำการเกษตรแบบอินทรีย์นั้นต่ำมาก และเป็นเรื่องจริงที่ราคาผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาสูงในท้องตลาดเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป แต่เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของค่าจัดการขบวนการผลิต และคำนวณต้นทุนต่อหน่วย จะพบว่าราคาของผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้นก็ไม่ได้แพงกว่าสินค้าทั่วไป เพียงแต่ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้เข้าถึงข้อเท็จจริง ที่จะประกอบกันเป็นภาพรวมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้
ข้อมูลจากเวปไซด์ขององค์กรการอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กล่าวถึงข้อเท็จจริงบางประการที่ เป็นเหตุผลของราคาผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สูงกว่าเอาไว้ ดังนี้

ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มีขนาดเล็ก ใช้แรงงานต่อหน่วยในการผลิตมากกว่าฟาร์มทั่วไป (สาเหตุหนึ่งที่ต้นทุนการผลิตสูง)
ค่าใช้จ่ายในขบวนการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรอินทรีย์สูงกว่าเพราะในการขนส่ง หรือแปรรูปจะต้องแยกออกจากผลผลิตทั่วไปอย่างชัดเจน
ปริมาณของสินค้าเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างน้อย ทำให้ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าต่อหน่วย ออกสู่ตลาดนั้นสูงกว่าผลผลิตทั่วไป
เกษตรกรได้รายได้ที่เป็นธรรมและพอเพียง
มีการจัดการมาตรฐาน คุ้มครองสัตว์เลี้ยงในฟาร์มได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
มีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับความต้องการของผู้บริโภค