อาศัย อินทรีย์

"ให้การทานผักเป็นเรื่องง่ายๆ"
ส่งต่อความอร่อย เพื่อสุขภาพที่ดีถึงบ้านคุณ

Welcome to FARM

R-SCI
ORGANIC
FARM

เกษตรชุมชน

ณ ปัจจุบันพื้นที่โดยรอบจะมีการทำเกษตรโดยการปลูกข้าวเป็นหลักซึ่งปัจจุบันนี้ ปัจจัยหลายๆ อย่างทำให้การปลูกข้าวถูกจำกัดในเรื่องของปัจจัยหลายอย่างเช่น น้ำ ราคาข้าวที่ต่ำลง ราคาปุ๋ย สารเคมี และ เครื่องมือ ต่างๆ

Organic 100%

พัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชุมชนให้เปลี่ยนจากการปลูกข้าวโดยใช้สารเคมี เปลี่ยนมาปลูกผักโดยใช้เกษตรอินทรีย์
การลงทุนในแต่ละรอบจะมีต้นทุนที่สูงซึ่งมีความเสี่ยงไม่คุ้มกับการลงทุนในแต่ละรอบ เมื่อเทียบกับการปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะมีข้อดีกว่

ทำไมต้องเป็น อาศัย อินทรีย์ (R-SCI ORGANIC) ?

ก่อนจะมาเป็น อาศัย อินทรีย์

อาศัย อินทรีย์ เกิดขึ้นมาจากการที่ พวกเราอยากจะพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชุมชนให้เปลี่ยนจากการปลูกข้าวโดยใช้สารเคมี เปลี่ยนมาปลูกผักโดยใช้เกษตรอินทรีย์

ณ ปัจจุบันพื้นที่โดยรอบจะมีการทำเกษตรโดยการปลูกข้าวเป็นหลักซึ่งปัจจุบันนี้ ปัจจัยหลายๆ อย่างทำให้การปลูกข้าวถูกจำกัดในเรื่องของปัจจัยหลายอย่างเช่น น้ำ ราคาข้าวที่ต่ำลง ราคาปุ๋ย สารเคมี และ เครื่องมือ ต่างๆ การลงทุนในแต่ละรอบจะมีต้นทุนที่สูงซึ่งมีความเสี่ยงไม่คุ้มกับการลงทุนในแต่ละรอบ เมื่อเทียบกับการปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะมีข้อดีกว่า การปลูกข้าวยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใน EP. ถัดไปนะครับ��#อาศัยอินทรีย์ #กมลาไสย #ปลูกผัก #เกษตรอินทรีย์ #กาฬสินธุ์ #ฟาร์มผัก

Growing a Sustainable Future

Our Commitment to Organic Farming and Community Engagement

Sustainable farming practices info

Provides info on sustainable farming practices

Farming tips and advice

Offers tips and advice for farming

Online store

Offers an online store for purchasing organic products

Recipes and meal ideas

Provides recipes and meal ideas using organic products