เรียนรู้วิถีธรรมชาติ กับแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ทางการเกษตร R-SCI Organic Farm

ฟาร์มผักออร์แกนิค
📌ปักหมุดที่เที่ยวแห่งใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียนรู้วิถีธรรมชาติ กับแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ทางการเกษตร R-SCI Organic #ฟาร์มผักออร์แกนิค
ฟาร์มผักออร์แกนิค
R-SCI Organic #ฟาร์มผักออร์แกนิค ที่เราตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชุมชนให้เปลี่ยนจากการใช้สารเคมีเป็นเปลี่ยนมาปลูกผักโดยใช้เกษตรอินทรีย์แทน เพื่อพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน😁😁 🥕🥕สำหรับวันนี้เราได้ทำแผนผังของฟาร์มผัก #ออร์แกนิค มาให้ทุกท่านได้ชมกัน บนพื้นที่แต่ละตารางเมตรเรานำมาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง แถมยังมีรูปบางของส่วนตัวอาคารและโรงเรอนของเรามาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกด้วย หวังว่าฟาร์มเปิดแล้ว ทุกท่านจะมาเที่ยวกันนะคะ🍅🍅
ฟาร์มผักออร์แกนิค อาศัยอินทรีย์
ฟาร์มผักออร์แกนิค