ผักออร์แกรนิก

มิกซ์สลัด

มิกซ์สลัด (เด็ดใบ) (ประกอบด้วย กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก เรดคอรัล) 500 กรัม/แพ็ค “คุ้มเวลา” ไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเวลาหลายร้าน หลายแพ็ค เพื่อหาหลากหลายผักสลัดมาขึ้นจาน “คุ้มเงิน” ไม่ต้องซื้อสินค้าหลายแพ็ค แกะเพียงแพ็คเดียวได้ครบทุกชนิด ลดการเปิดใช้หลายแพ็ค แต่ใช้ไม่หมดสักแพ็ค

80.00฿