หน้าแรก / R-SCI 101 • สิงหาคม 6, 2023

ความแตกต่างระหว่างการ ปลูกผักออร์แกนิค กับ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

การปลูกผักออร์แกนิค กับ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ต่างกันอย่างไร? เพราะทั้งผักออร์แกนิค และผักไฮโดรโปนิกส์ ถือเป็นผักยอดนิยม ที่ได้รับการยอมรับและถือว่าเป็นวัตถุดิบอย่างดีในการประกอบอาหาร เชื่อว่าหลาย ๆ คน โดยเฉพาะผู้ที่รักสุขภาพ หรือกำลังดูแลรักษารูปร่าง ก็คงเลือกซื้อผักสองประเภทนี้มาทาน หรือประกอบอาหารกันเป็นประจำ

หลายท่านอาจจะยังแยกไม่ออกว่าผักออร์แกนิค และการ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ นั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร เราจะเลือกทานผักแบบไหนยังไงดี อาศัย อินทรีย์ เรามีคำตอบและข้อแนะนำดี ๆ มาฝากคนชอบทานผักกันค่ะ

ผักออร์แกนิค คืออะไร

ผักออร์แกนิค หรือที่เรารู้จักกันดีว่า “ผักเกษตรอินทรีย์” คือพืชผักที่ได้มาจากกระบวนการผลิตที่ถูกควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือเคมีสังเคราะห์ในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต ผักออร์แกนิคจึงเป็นผักที่มีความเป็นธรรมชาติสูง เพาะปลูกโดยการดัดแปลงสภาพแวดล้อมเลียนแบบธรรมชาติ ปราศจากการใช้สารเร่งการเติบโต การใช้สารกำจัดศัตรูพืช หรือใช้ปุ๋ย (หากจำเป็น) ก็ต้องเป็นสารกำจัดศัตรูพืชหรือปุ๋ยที่ได้มาจากธรรมชาติเท่านั้น การปลูกผักออร์แกนิค จึงต้องอาศัยความเอาใจใส่ การเตรียมการที่ใช้เวลานาน และมักจะมีต้นทุนในการผลิตสูงกว่าผักทั่วไปครับ

Hydroponics system, planting vegetables and herbs without using soil for health, Modern food and agricultural design concepts.

ผักไฮโดรโปนิกส์ คืออะไร

ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) หรือพืชไร้ดิน เป็นพืชที่ปลูกด้วยการใช้น้ำทดแทนการใช้ดิน โดยคำว่า “hydro” หมายถึงน้ำ และ “ponos” หมายถึงงาน มารวมกันกลายเป็นคำว่า ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) ซึ่งหมายถึงการทำงานของน้ำนั่นเอง พืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ จะได้รับสารธาตุอาหารผ่านทางน้ำ (สารธาตุอาหาร ก็คืออาหารพืชซึ่งเป็นสารสกัดทางเคมี หรือปุ๋ยเคมีนั่นแหละครับ) โดยรากจะดูดซึมเพื่อไปสร้างการเจริญเติบโตให้กับส่วนต่าง ๆของพืช

กระบวนการปลูกผักออร์แกนิค VS การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ผักออร์แกนิค กับ ผักไฮโดรโปนิกส์ ต่างกันอย่างไร

1. ความแตกต่างระหว่างกระบวนการปลูกผัก

1.1. กระบวนการปลูกผักผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)

ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เติบโตจากการปลูกด้วยน้ำและสารธาตุอาหารที่ถูกผลิตขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมี และควบคุมระดับการใส่อย่างพอเหมาะ ในขณะที่ผักออร์แกนิค คือผักที่ปลูกด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีเลย

ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) ถูกคิดค้นหรือออกแบบเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนเมืองที่มีที่ดินหรือพื้นที่เพาะปลูกจำกัด จึงปลูกพืชโดยอาศัยน้ำทดแทนดิน ในขณะที่แนวคิดเกี่ยวกับการเพาะปลูกผักออร์แกนิคนั้น เน้นการปลูกโดยจำลองพื้นที่ให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ เพื่อผลิตพืชผักที่ให้คุณค่าทางอาหารแบบ Back to Nature หรือธรรมชาติล้วน ๆ 100% (ซึ่งจะมีต้นทุนในการผลิตที่สูง)

2. การกำจัดศัตรูพืช

2.1 วิธีการกำจัดศัตรูพืชของผักไฮโดรโปนิกส์

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) ไม่ต้องใช้สารกำจัดศัตรูพืช เพราะมักปลูกในโรงเรือนแบบปิด เน้นกระบวนการปลูกโดยใช้สารสกัดทางเคมีซึ่งทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงหรือจำกัดศัตรูพืชต่าง ๆ ผู้ที่เลือกทานผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่ต้องกงัวลเรื่องสารเคมีตกค้างจากการกำจัดศัตรูพืช

2.2 วิธีการกำจัดศัตรูพืชของผักออร์แกนิค

ในการปลูกพืช ปัญหาหลักที่จะต้องเจอก็คือปัญหาโรคและแมลง ซึ่งใน #การปลูกผักอินทรีย์ จะไม่สามารถใช้สารเคมีทุกชนิดในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงได้ จะเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีเป็นสารชีวภัณฑ์ ร่วมกับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management : IPM) โดยสามารถทำได้ ดังนี้

  • การเขตกรรม : การดูแลแปลงให้สะอาดอยู่เสมอ ไถพรวนกลับหน้าดินเพื่อทำลายไข่และตัวอ่อนแมลง ใส่โดโลไมท์เพื่อปรับความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดิน และปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรโรคและแมลง
  • วิธีกล : ใช้กับดักแมลง เช่น กับดักกาวเหนี่ยว จับและทำลายแมลง หนอนภายในแปลง
  • ใช้พันธุ์พืชที่ต้านทานโรคและแมลง
  • ชีววิธี : ใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน และใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดโรคแมลง

การปลูกผักแบบออร์แกนิคนั้น มักปลูกในโรงเรือนแบบเปิด เน้นการใช้ดินตามธรรมชาติที่ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี (ดินที่ใช้เพาะปลูกต้องทำให้ปลอดสารพิษไม่น้อยกว่า 3 ปี ) ดังนั้น แปลงพืชผักออร์แกนิคมักจะมีศัตรูพืชมาเยี่ยมเยียนครับ ก็อาจจะจำเป็นต้องใช้การกำจัดศัตรูพืช โดยการใช้สูตรต่าง ๆ ตามธรรมชาติ ซึ่งผู้บริโภคก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีตกค้างเช่นกันครับ

เรียกได้ว่า แม้กระบวนการจะแตกต่างกัน แต่ผลลัพธ์เรื่องการกำจัดศัตรูพืชของผักออร์แกนิค กับผักไฮโดรโปนิกส์มีความ ปลอดภัยเช่นเดียวกัน

3. ต่างกันที่สารอาหารและคุณประโยชน์

คำถามคาใจของคนรักการทานผักทุกคน ระหว่างผักออร์แกนิค กับผักไฮโดรโปนิกส์ ทานอย่างไหนดีกว่ากัน อาศัย อินทรีย์ ขออธิบายอย่างนี้นะครับ

การทานผักเยอะ ๆ ในมืออาหาร ทุกท่านทราบดีว่าก่อให้เกิดประโยชน์มากมายกับร่างกายของเรา ดังนั้น ไม่ว่าจะผักออร์แกนิค หรือผักไฮโดรโปนิกส์ ก็มีประโยชน์เหมือนกัน เพียงแต่แตกต่างกันที่กระบวนการผลิตเท่านั้น

แต่หลายคนก็คงทราบว่า ผักออร์แกนิค ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารที่ปลอดภัยและอุดมไปด้วยแร่ธาตุมากกว่าผักที่ปลูกโดยการใช้สารเคมี ผักออร์แกนิคจึงได้รับความนิยมอย่างสูงในแวดวงของคนที่รักสุขภาพ เพราะการได้รับประทานผักที่ปราศจากสารเคมี สารพิษปนเปื้อน อุดมไปด้วยแร่ธาตุตามธรรมชาติ จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการสะสมสารเคมีหรือสารพิษต่าง ๆ ในร่างกาย ช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงขึ้น ร่างกายสดชื่นแจ่มใส ดูดีขึ้นเพราะได้ทานอาหารที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ

ในส่วนของผักไฮโดรโปนิกส์นั้น จุดเด่นจะอยู่ที่เป็นผักที่มีความอิ่มน้ำ มีเส้นใยอาหารสูง อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่หลากหลาย ผักไฮโดรโปนิกส์มีความสดใหม่ กรอบ และอร่อยจึงเป็นผักยอดนิยมของใครหลายๆคน

แต่ถ้าหากกังวลว่า การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ มีกระบวนการปลูกที่ใช้ปุ๋ยหรือสารอาหารที่เป็นเคมี จะมีการปนเปื้อนหรือตกค้างหรือเปล่า เราขอตอบว่า หากคุณเลือกทานผักไฮโดรโปนิกส์จากฟาร์มผักที่มาตรฐานในการผลิตแล้วล่ะก็ หมดกังวลเรื่องสารเคมีตกค้างได้เลยเพราะการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ที่ดี จะต้องมีการควบคุมระดับความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสม มีการกำหนดวันเก็บเกี่ยวที่มั่นใจได้ถึงปลอดภัยจากสารพิษตกค้างในผัก การทานผักไฮโดรโปนิกส์จากฟาร์มผักที่มีมาตรฐานจึงมีความปลอดภัย ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน

สรุป

สำหรับท่านใดที่ไม่รู้ว่าจะเลือกผักออร์แกนิกหรือไฮโดรโปนิกส์ที่ปลอดภัยมั่นใจได้จากไหน เราขอแนะนำผักจากฟาร์มผักของเรา R-Sci Organic Farm อาศัย อินทรีย์ ที่เหนือกว่าทั้งออร์แกนิกและไฮโดรโปนิกส์ครับ เพราะปลูกโดยผู้เชี่ยวชาญ ใส่ใจทุกขั้นตอน ปลูกในระบบปิด ไม่มีการใช้สารเคมีและสารอันตรายต่าง ๆ มีการควบคุมปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างเป็นระบบ ทำให้มั่นใจได้ว่าผลผลิตที่ได้จะมีความปลอดภัยและความสะอาดที่สูงมาก คลิกที่ปุ่มด้านล่างได้เลยครับ